5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN.

Değerli Meslektaşlarım

Değerli Basın Mensupları

        Hepinizi Yönetim Kurulum adına ve Şahsım adına saygı ile selamlıyorum.

        Bu gün toplumun sesi ve vekili olan, güce tapmayan, zulme ve baskıya boyun eğmeyen. Gerekirse kırılan ama eğilip bükülmeyen.   Hiç kimseden emir almayan, kimsenin kölesi ve emir eri de olmayan. Gücünü kuvvetten, iktidardan değil, hukuktan, haktan ve halktan alan Avukatların günüdür. Günümüz Kutlu olsun.

 

Değerli Meslektaşlarım;

        Hak arama özgürlüğünün, yargı yolu ile elde edilmesi hukuksal aydınlanmanın sonucudur. Bu özgürlüğün korunmasında ve kullanılmasında vatandaşın yanında yer alan, savunmanın temsilcisi Avukatlardır. Hiç kimse bu gün veya gelecekte bir Avukata ihtiyacı olmayacağını düşünmemelidir. Yakın tarihimizde, Ülkemizin hukukla olan imtihanında, hukuk üzerinden kurulan kumpaslarda, en büyük mücadeleyi Avukatların verdiği unutulmamalıdır. 

 

            Tarihsel sürecimizin de sonucu olarak bizler, Bütün Memleketin yerlisi, Bütün yüzyılların Çağdaşı olmak zorundayız. Bizler ;  

 

            Hukukun evrensel değerleri olan ve Anayasamızda teminat altına alınan, Tam ve Bağımsı yargının olmazsa olmazları; hukuk önünde eşitlik”, “masumiyet karinesi”, “cezaların şahsiliği”, “savunma hakkı”, “hak arama özgürlüğü”, “adil yargılanma hakkı”, “mülkiyet hakkı”, “din ve vicdan özgürlüğü”, “basın özgürlüğü”, “ifade özgürlüğü”, “düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü”, “bilim ve sanat özgürlüğü”, “örgütlenme özgürlüğü” gibi temel hak ve özgürlüklere, “seçme ve seçilme hakkı”, “siyasi partilere girme hakkı” gibi siyasi hak ve özgürlüklere sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız.

      Tam ve bağımsız yargı varsa; Toplumsal düzen vardır, Güçlü bir eğitim sistemi vardır, güçlü bir sağlık sistemi vardır, hayallerinin gerçekleşebileceğine inanan mutlu bir gençlik vardır. Kısacası güçlü bir devlet vardır. Çünkü Atamızın dediği gibi, Adalet duygusunu yitirmiş hiçbir toplumun geleceği yoktur.     

        Değerli Meslektaşlarım 

       

        Hukukun, Hukukun üstünlüğünün, İnsan haklarının, Adil yargılamanın, Demokrasinin, Barışın, Hoşgörünün ve sağduyunun egemen olduğu, özgür ve çağdaş bireylerden oluşan, Üstünün hukuku değil, hukukun üstün olduğu bir ülkede yaşama dileğiyle hepinizin Avukatlar gününü kutluyorum.

 

                                                               Av ERKAN KÖROĞLU

                                                          ÇANKIRI BAROSU BAŞKANI