ÇANKIRI BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 30.06.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 3935

 
 Av. A. Buket UYSAL
ÇANKIRI BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANI

ÇANKIRI BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANI AV. A. BUKET UYSAL’ IN KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE 4320 SAYILI

AİLENİN KORUNMASINA DAİR YASA İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

 

          Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi kadınlara yönelik şiddeti; "ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama olarak özgürlükten yoksun bırakma" (1. madde) şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanımın son yorumlamalarına "kurbanı ekonomik ihtiyaçlardan yoksun bırakmak" da dahil edilmiştir.

          Dünya Sağlık Örgütü eşlerin uyguladığı şiddeti, yakın bir ilişkide fiziksel, psikolojik ya da cinsel hasara yol açan her tür davranış olarak tanımlamıştır. Bunların içinde aşağıdakiler de yer almaktadır:

-Tokat atma, vurma, tekmeleme ve dövme gibi fiziksel saldırı fiilleri

-Sindirme, sürekli küçük düşürme ve aşağılama gibi psikolojik taciz

-Cinsel ilişkiye zorlama ve öteki cinsel zor kullanma biçimleri

-Bir kimseyi ailesinden ve arkadaşlarından uzaklaştırma, hareketlerini gözleme ve bilgi ya da yardıma ulaşmasını kısıtlama gibi çeşitli kontrol edici davranışlar.

 Bölgesel bir Sözleşme niteliğinde olan “Kadınlara Karşı Şiddeti Önleme, Cezalandırma ve Ortadan Kaldırmaya İlişkin Inter Amerikan Sözleşme”sinde şiddet fiziksel, ruhsal ve cinsel şiddet biçiminde ve üç ayrı kategoride ele alınmıştır.

–    Aile içi şiddet: dayak, hakaret, cinsel istismar, evlilik içi tecavüz vb.

–    Toplum tarafından uygulanan şiddet: işyerinde, eğitim kurumlarında, sokakta, cinsel taciz, sindirme, kadın ticareti, fahişeliğe zorlama vb.

        Devlet kaynaklı/ devletin işlediği ya da göz yumduğu şiddet: işkence, gözaltında ve silahlı çatışmalarda tecavüz vb.

         Kadına yönelik şiddetin görünür hale gelmesi, tanımlanması ve şiddetin önlenmesi konusunda hükümetlere sorumluluklar yüklenmesi, aile içi şiddet konusunda özel yasaların çıkarılması gerekli kılınmıştır.4320 sayılı yasa Aile İçi Şiddet önleme/koruma sağlama amacına yönelik olarak çıkarılmıştır.

         Evli, evli olmalarına rağmen ayrı yaşayan kadınlar, boşanma davası nedeniyle ayrı yaşayan ya da mahkemece ayrılık kararı verilen kadınlar 4320 sayılı yasadan yararlanma hakkına sahiptir.

         4320 sayılı yasa sadece fiziksel durumda değil cinsel, ekonomik, psikolojik şiddet yaşandığında veya bu yöndeki tehdit ve baskı içeren her türlü davranışa karşı uygulanır. Aynı çatı altında yaşadığımız kocamız, kocamızın ana-babası, kardeşler, bize veya çocuklarımıza sözlü, fiziksel, duygusal, cinsel veya ekonomik şiddet uyguluyorsa bu yasadan yararlanabiliriz.

         Şikâyetimizi ulaşması kolay, güvenlik açısından uygun bulduğumuz herhangi bir karakol, savcılık veya aile mahkemesine başvurarak yapabiliriz.

         4320 sayılı yasayla ; Türk Medeni Kanununda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi halinde, Sulh Hukuk Hakimi re'sen meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak aşağıda sayılan tedbirlerden bir ya da bir kaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başkaca tedbirlere de hükmedebilir.

Kusurlu eşin;

· Diğer eşe veya çocuklara (veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine) karşı şiddete veya korkuya yönelik davranışlarda bulunmaması,

· Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer eşe ve varsa çocuklara tahsisi ile diğer eş ve çocukların oturmakta olduğu eve veya iş yerlerine yaklaşmaması,

· Diğer eşin (veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinin) eşyalarına zarar vermemesi,

· Diğer eşi ve çocukları (veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinin) iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmemesi,

· Varsa silah ve benzeri araçlarını zabıtaya teslim etmesi gibi.

· Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak ortak konuta gelmemesi veya ortak konutta bu maddeleri kullanmaması,.

           Şiddettin her türlüsü insanlık dışı ve kabul edilemez durumlardır. Kadının onurunu kırıcı bu durumlara öncelikle kadın kendisi dur demelidir.Sahip olduğunuz hakları sadece bilmeniz yetmez bu hakları kullanmalı içinde bulunduğunuz kötü durumdan en az zararla kurtulmalısınız.

          Haklarımızı ne kadar iyi bilirsek maruz kaldığımız olaylarda da kendimizi korumayı o kadar iyi biliriz. Kadına yönelik şiddet ve her türlü kötü muamele hiçbir şekilde kabul edilemez, hiçbir kadından da kabul etmesi beklenemez.

                Çankırı Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bu konunun üzerinde önemle durmakta,kadınları sahip oldukları haklar konusunda bilinçlendirmek için çalışmalar yapmaktayız.Bu çalışmalarımızdan ilki geçmiş dönemlerde kurduğumuz KADIN DANIŞMA HATTI nı siz kadınların aktif bir şekilde kullanabilmesini sağlamaktır.213 61 44 numaralı telefonu arayarak adli yardımdan ne şekilde yararlanabileceğinizi kolayca öğrenebileceksiniz.

 

                Kadınların şiddete maruz kaldıklarında başvurabileceği yerler:

 

                -POLİS İMDAT: 155

                -JANDARMA: 156

                -ALO SOSYAL HİZMETLER: 183

                -ÇANKIRI BAROSU: 213 40 40

                -ÇANKIRI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 213 22 22

                -ÇANKIRI VALİLİĞİ: 213 11 01

                -ÇANKIRI VALİLİĞİ İNSAN HAKLARI MASASI: 213 35 40

                -ÇANKIRI SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI: 213 52 84

                -ŞEFKAT-DER: 0212 244 85 97/98

                -MOR ÇATI KADIN SIĞINMA VAKFI: 0212 292 52 31/32/33

 

                                                            Çankırı Barosu Kadın Hakları

                                                            Komisyonu Başkanı

                                                           Av.A.BUKET UYSAL

 

 

26.09.2021
AV. MUSTAFA DENİZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.