AVUKATLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
Tarih: 5.04.2018| Okunma Sayısı: 764

Değerli Meslektaşlarm

Hepinizi yönetim kurulum adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyor, yargının kurucu unsuru olan savunmanın, siz değerli üyelerinin 5 Nisan Avukatlar gününü kutluyorum.

Sevgili meslektaşlar;

Dünyada bütün demokratik toplumlar hukuka ve avukatlara gereksinimleri olduğunu akıl ve deneyimleri sonucu öğrenmişlerdir. Çünkü; herhangi bir hukuk ve adalet sistemi, avukatlar olmaksızın adil ve demokratik bir şekilde işleyemez, Olağan üstü hal ile yönetildiğimiz bu olağan üstü günlerde, bu durum ülkemizin her kesimi tarafından daha iyi anlaşılmaktadır.

Ülke olarak ve özellikle Türk yargısı olarak hain bir örgütün içimize kurtçuk olarak girip, zehirli bir yılan olarak bizleri nasıl sarmaladığını hep beraber yaşadık. Hukuku nasıl silah olarak kullanıp, önce sistemi sonra devleti nasıl ele geçirmeye çalıştıklarını ve en son ses hızını aşan Uçaklarının, yurttaşın vatan sevgisi duvarına çarparak nasıl perişan olduklarını gördük. Bizler Avukatlar ve Hukukçular olarak yaşadığımız ve gördüğümüz bu hainlikleri asla unutmamalı fakat bir insan için nefes alıp vermek kadar zaruri olan Adaletten de asla ayrılmamalıyız. Çünkü, Aydınlık ve Çağdaş geleceğimizin kutup yıldızının ‘Akıl, Vicdan, Hak ve Adalet’ olduğunu yaşadığımız acı deneyimler bize göstermiştir.

Hukukun evrensel değerleri olan ve Anayasamızda teminat altına alınan hukuk önünde eşitlik”, “masumiyet karinesi”, “cezaların şahsiliği”, “savunma hakkı”, “hak arama özgürlüğü”, “adil yargılanma hakkı”, “mülkiyet hakkı”, “din ve vicdan özgürlüğü”, “basın özgürlüğü”, “ifade özgürlüğü”, “düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü”, “bilim ve sanat özgürlüğü”, “örgütlenme özgürlüğü” gibi temel hak ve özgürlüklere, “seçme ve seçilme hakkı”, “siyasi partilere girme hakkı” gibi siyasi hak ve özgürlüklere sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız.

Sevgili Meslektaşlar

Biz hukukçular, avukatlar köprüler kurmuyoruz, kule dikmiyoruz, motor yapmıyoruz, resim boyamıyoruz, Yaptığımız bütün işlerde insan gözünün görebileceği pek az şey vardır. Ama sorunları çözüyoruz; gerginliği gideriyoruz; hataları düzeltiyoruz; insanların yükünü üstleniyoruz; çabalarımızla barışçıl bir devlette, insanların huzurlu ve adil bir yaşam sürmelerini mümkün kılıyoruz.

Yurttaşın vekili olan bizler, tüm bunlara rağmen her geçen gün artan mesleki sorunlarımızla boğuşuyoruz. Avukatın Kamu görevlisi olduğu her kanunda yazılmasına rağmen, bazı kurumlarca bu sıfatımızın kabul edilmediğini görüyor, bazı kesimlerce yargıyı tamamlayan değil, geciktiren unsur olarak görülüyoruz. Oysaki avukatın kabul edilmediği bir davanın yargısız infaz ve o davanın hakim ve savcılarının cübbeli bürokrat olduğunu hukukun tarihinden biliyoruz. Bu olumsuzluklara isyan etmiyoruz ama Nisyan da etmiyoruz. Çünkü biz her hakkımızı hukuk çerçevesinde arıyoruz. 

         Hukukun, Hukukun üstünlüğünün, İnsan haklarının, Adil yargılamanın, Demokrasinin, Barışın, Hoşgörünün ve sağduyunun egemen olduğu, özgür ve çağdaş bireylerden oluşan, Üstünün hukuku değil, hukukun üstün olduğu bir ülkede yaşama dileğiyle, Toplumun sesi ve vekili olan, güce tapmayan, zulme ve baskıya boyun eğmeyen, hiçbir iktidara biat etmeyen. Gerekirse kırılan ama eğilip bükülmeyen,   Hiç kimseden emir almayan, kimsenin kölesi ve emir eri de olmayan. Gücünü kuvvetten, iktidardan değil, hukuktan, haktan ve halktan alan siz değerli meslektaşlarımın avukatlar gününü kutluyorum.                                                

                                                                                                                     Av. Erkan KÖROĞLU                                               

                                                                                                               ÇANKIRI BAROSU BAŞKANI

26.02.2020
AV. ERKAN KÖROĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.